Natuurbeleving voor mensen met een fysieke beperking

Samen met een enthousiaste Maasverkenner ga je op pad in het nieuwe wilde natuurgebied van RivierPark Maasvallei. Via rolstoeltoegankelijke wandelpaadjes ontdek je een prachtig gebied dat door de Maas is geboetseerd. Onderweg kom je hoogstwaarschijnlijk gallowayrunderen en konikpaarden tegen. Door de begrazing van de 'grote grazers' ontstaat in het gebeid als het ware een steeds veranderende lappendeken van open grasland, ruigere struwelen en bosjes.