Een grindplas ligt centraal in het gebied. Na ontgrinding werd ze ingericht voor de natuur waardoor het nu een belangrijke pleisterplaats is voor tal van steltlopers en andere vogels zoals roodborst en veldleeuwerik. Een strook grasland langs de Maas is in beheer door Natuurpunt en wordt begraasd.

Nv De Scheepvaart heeft de zomeroever tussen de plas en de Maas verlaagd waardoor het waterbergend vermogen van het gebied verhoogd werd.

Toegankelijkheid: Er zijn geen bewegwijzerde wandelroutes door het gebied. De winterdijk die langs het gebied loopt is verhard en je kan er wandelen en fietsen. Vanop de dijk heb je een prachtig zicht op de waterplas met zijn talrijke bewoners.

Zicht op Bichterweerd