Een zwerfsteen in de Maas van rots, naar kei, naar steen! (2-10-2021)