Leader project De Wissen

Hier wordt gewerkt aan

De Wissen, speerpunt van plattelandseducatie in het RivierPark Maasvallei

Een ontwerp van een toekomstplan voor het educatieve belevingsluik van het Maascentrum De Wissen. Een vernieuwend en haalbaar ontwerp en plan is een cruciale voorwaarde om de Wissen te laten uitgroeien tot een internationaal onthaal- en belevingscentrum in de Maasvallei.

Bijdrage vanuit EFLPO 24.700 €.