Maas in Beeld: 16 oktober 2020

webinar + excursies

Maas in Beeld is de naam van het grootschalig natuuronderzoek dat afgelopen jaren plaatsvond op beide oevers van het RivierPark Maasvallei. Onderzoekers Gijs Kurstjens en Kris Van Looy onderzochten wat 30 jaar natuurontwikkeling langs de Grensmaas opgeleverd heeft. De resultaten zijn spraakmakend!

Op vrijdag 16 oktober organiseert projectbureau RivierPark Maasvallei het webinar Maas in Beeld. De onderzoekers komen aan het woord, maar ook andere sprekers laten hun licht schijnen op het gebied, de uitdagingen en de kansen. De voormiddag eindigt met een debat waarin sprekers namens rivierbeheer, grind, natuurontwikkeling en beleid vertegenwoordigd zijn.

Diezelfde namiddag kunnen de deelnemers aan het webinar mee op excursies in Meers, Borgharen (NL), Hochterbampd en Negenoord (B). Een unieke kans om met een absolute expert op pad te gaan in het RivierPark Maasvallei en de conclusies van Maas in Beeld live mee te krijgen (inclusief gratis brochure).

Ben je professioneel of vrijwillig betrokken bij de (natuur)ontwikkeling in het RivierPark Maasvallei? Wil je graag te weten komen wat de eerste resultaten van de zuidelijke Grensmaas op het vlak van biodiversiteit hebben opgeleverd? Dan nodigen wij jou graag uit op het webinar en op de excursies van Maas in Beeld.

Programma

  • Webinar: 10u-11u30

Het webinar start om 10 uur met een toelichting op het onderzoek door de onderzoekers Gijs Kurstjens en Kris Van Looy: ‘de ecologische resultaten van 30 jaar natuurontwikkeling langs de Grensmaas, de levensader van het RivierPark Maasvallei’
Aansluitend volgen enkele pittige beschouwingen door:

  • Frans Schepers, Rewilding Europe
  • Andries Richter, Universiteit van Wageningen
  • Ignace Schops, voorzitter EUROPARC federation en vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland

De voormiddag sluit af met een debat met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de Vlaamse WaterwegConsortium GrensmaasNatuurmonumenten en de provincie NL Limburg (ov)

  • Excursies: 14u-16u

Bij inschrijving kies je uit een lijst van 7 excursies, begeleid door een expert en vanuit verschillende invalshoeken: rivierdynamiek (met Alphons van der Winden), biodiversiteit (met Kris Van Looy of Gijs Kurstjens), grote grazers (met Hettie Meertens), natuurbeheer (met Frans Verstraeten), bestuivers (met Kobe Janssen) of de herintroductie van de zwarte populier (met An Vandenbroeck).

Na afloop van de excursie, wordt de gratis brochure met daarin alle conclusies uit het onderzoek verdeeld onder de deelnemers. 

De excursies vinden corona-proof plaats in kleine groepen en met voldoende afstand. Inschrijven is verplicht. Vol=vol. 

Het webinar zal na afloop nog tijdelijk te bekijken zijn op het Youtubekanaal van RivierPark Maasvallei.

Inschrijven

  • Inschrijven verplicht: stuur een mail naar  . Je krijgt een link doorgestuurd waarbij je in een overzicht van alle excursies een keuze kan aangeven. Je ontvangt na inschrijving ook een link voor het webinar, waarop je om 10u moet klikken om deel te nemen.

 

‘Maas in Beeld’ is een samenwerking tussen:

Rijkswaterstaat, Vlaamse Waterweg, Consortium Grensmaas, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Limburgs Landschap vzw, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Natuurpunt en het Wereld Natuur Fonds.

Met de steun van LIFE IP.

Voorstelling sprekers Maas in Beeld

Diana Beuting (debat)

Diana Beuting werkt sinds 2009 bij Rijkswaterstaat, waarvan sinds 2017 als hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Ze is opgegroeid in Brabant, en woont in België. Diana studeerde onder meer Klinische chemie in Eindhoven en heeft daarnaast een Master in Environmental Science aan de University of Greenwich behaald.

 

Frans Schepers 

Frans Schepers is medeoprichter en algemeen directeur van Rewilding Europe. Hij studeerde bos- en natuurbeheer en bekleedde sinds 1985 diverse posities in natuurbescherming. Zijn loopbaan begon bij het Ministerie van LNV, de provincie Limburg en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Van 1994-2000 gaf hij bij Projectbureau de Maaswerken leiding aan een multidisciplinair team van specialisten verantwoordelijk voor het ontwerp en de milieueffectrapportage van de Grensmaas. Van 2000 tot 2014 werkte hij bij het Wereld Natuur Fonds, waar hij verantwoordelijk was voor internationale programma’s op het gebied van zoetwater, beschermde gebieden en bedreigde soorten, met een focus op zuidelijk Afrika, Europa en Centraal Azië. Bij Rewilding Europe geeft hij sinds 2011 leiding aan een team van 25 mensen in verschillende Europese landen. Momenteel maken acht grote voorbeeldgebieden deel uit van dit initiatief, terwijl bij het European Rewilding Network nog eens 52 initiatieven zijn aangesloten, in totaal in 27 Europese landen.

Zie www.rewildingeurope.com.

 

Andere biografieën worden de komende dagen toegevoegd.