Maas in Beeld: nieuwe datum: 21 mei 2021

Publicatie onderzoek Maas in Beeld

Kan je niet wachten tot het symposium om de resultaten van het onderzoek Maas in Beeld door te nemen? Lees dan digitaal al de bijhorende publicatie Maas in Beeld. Of lees hier het samenvattende nieuwsbericht.

We nodigen jullie uit om in de publicatie te duiken en de inhoud te laten bezinken, zodat we er samen in betere tijden (hopend op 21mei) over kunnen debatteren.

Inschrijven

  • Inschrijven voor het symposium is verplicht: stuur een mail naar  . In de loop van het voorjaar zal je een link doorgestuurd krijgen waarbij je je kan inschrijven en je keuze voor excursie kan aangeven.
  • Indien je reeds ingeschreven was voor het eerste symposium (16 oktober 2020), hoef je niet opnieuw te mailen. Je krijgt dan automatisch de nieuwe inschrijflink toegestuurd. Daarna is het invullen van het inschrijfformulier wel opnieuw verplicht. Enkel je e-mailadres werd bewaard, niet je keuzes voor excursie. 

 

‘Maas in Beeld’ is een samenwerking tussen:

Rijkswaterstaat, Vlaamse Waterweg, Consortium Grensmaas, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Limburgs Landschap vzw, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Natuurpunt en het Wereld Natuur Fonds.

Met de steun van LIFE IP.

Symposium + excursies

Maas in Beeld is de naam van het grootschalig natuuronderzoek dat afgelopen jaren plaatsvond op beide oevers van het RivierPark Maasvallei. Onderzoekers Gijs Kurstjens en Kris Van Looy onderzochten wat 30 jaar natuurontwikkeling langs de Grensmaas opgeleverd heeft. De resultaten zijn spraakmakend!

Op vrijdag 21 mei organiseert projectbureau RivierPark Maasvallei het symposium Maas in Beeld. De onderzoekers komen aan het woord, maar ook andere sprekers laten hun licht schijnen op het gebied, de uitdagingen en de kansen. De voormiddag eindigt met een debat waarin sprekers namens rivierbeheer, grind, natuurontwikkeling en beleid vertegenwoordigd zijn.

Diezelfde namiddag kunnen de deelnemers aan het symposium mee op excursies in Meers, Borgharen (NL), Hochterbampd en Negenoord (B). Een unieke kans om met een absolute expert op pad te gaan in het RivierPark Maasvallei en de conclusies van Maas in Beeld live mee te krijgen (inclusief gratis brochure).

Ben je professioneel of vrijwillig betrokken bij de (natuur)ontwikkeling in het RivierPark Maasvallei? Wil je graag te weten komen wat de eerste resultaten van de zuidelijke Grensmaas op het vlak van biodiversiteit hebben opgeleverd? Dan nodigen wij jou graag uit op dit unieke symposium en op de excursies van Maas in Beeld.

Programma

  • Symposium: 10u-11u30

Het symposium start om 10 uur met een toelichting op het onderzoek door de onderzoekers Gijs Kurstjens en Kris Van Looy: ‘de ecologische resultaten van 30 jaar natuurontwikkeling langs de Grensmaas, de levensader van het RivierPark Maasvallei’
Aansluitend volgen enkele pittige beschouwingen door:

  • Frans Schepers, Rewilding Europe
  • Marjolein Sterk, Universiteit van Wageningen
  • Ignace Schops, voorzitter EUROPARC federation en vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland

De voormiddag sluit af met een debat met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de Vlaamse WaterwegConsortium Grensmaas en Natuurmonumenten 

  • Excursies: 14u-16u

Bij inschrijving kies je uit een lijst van 7 excursies, begeleid door een expert en vanuit verschillende invalshoeken: rivierdynamiek (met Alphons van der Winden), biodiversiteit (met Kris Van Looy of Gijs Kurstjens), grote grazers (met Hettie Meertens), natuurbeheer (met Frans Verstraeten), bestuivers (met Kobe Janssen) of de herintroductie van de zwarte populier (met An Vandenbroeck).

Na afloop van de excursie, wordt de gratis brochure met daarin alle conclusies uit het onderzoek verdeeld onder de deelnemers. 

De excursies vinden corona-proof plaats in kleine groepen en met voldoende afstand. Inschrijven is verplicht. Vol=vol. 

Voorstelling sprekers Maas in Beeld

Diana Beuting (debat)

Diana Beuting werkt sinds 2009 bij Rijkswaterstaat, waarvan sinds 2017 als hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Ze is opgegroeid in Brabant, en woont in België. Diana studeerde onder meer Klinische chemie in Eindhoven en heeft daarnaast een Master in Environmental Science aan de University of Greenwich behaald.

 

Frans Schepers 

Frans Schepers is medeoprichter en algemeen directeur van Rewilding Europe. Hij studeerde bos- en natuurbeheer en bekleedde sinds 1985 diverse posities in natuurbescherming. Zijn loopbaan begon bij het Ministerie van LNV, de provincie Limburg en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Van 1994-2000 gaf hij bij Projectbureau de Maaswerken leiding aan een multidisciplinair team van specialisten verantwoordelijk voor het ontwerp en de milieueffectrapportage van de Grensmaas. Van 2000 tot 2014 werkte hij bij het Wereld Natuur Fonds, waar hij verantwoordelijk was voor internationale programma’s op het gebied van zoetwater, beschermde gebieden en bedreigde soorten, met een focus op zuidelijk Afrika, Europa en Centraal Azië. Bij Rewilding Europe geeft hij sinds 2011 leiding aan een team van 25 mensen in verschillende Europese landen. Momenteel maken acht grote voorbeeldgebieden deel uit van dit initiatief, terwijl bij het European Rewilding Network nog eens 52 initiatieven zijn aangesloten, in totaal in 27 Europese landen.

Zie www.rewildingeurope.com.

 

Chris Danckaerts (debat)

Burgerlijk bouwkundig Ingenieur Chris Danckaerts is gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg, het autonoom Vlaams overheidsagentschap dat instaat voor het beheer en de uitbouw van het ganse Vlaamse bevaarbare waterwegennet en de Gemeenschappelijke Maas in Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv investeert in een sterk en slim waterwegennet, versterkt de binnenvaart als vervoersmodus, draagt zorg voor waterbeheersing en verhoogt de aantrekkelijkheid van waterwegen en aangelanden voor recreatie, toerisme,  water- en natuurbeleving.

 

Ignace Schops

Ignace Schops is een Belgische natuurbeschermer. Hij is directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw (RLKM) en president van de EUROPARC Federation, het grootste netwerk voor natuurlijk erfgoed in Europa en een volwaardig lid van de Europese afdeling van de Club van Rome en van Rewilding Europe Circle. Schops kreeg in 2008 de Goldman Environmental Prize, beter bekend als de Groene Nobelprijs. Sinds 2008 werd hij geselecteerd als ASHOKA fellow, world leading social entrepreneur.

Door zijn werk op het gebied van biodiversiteit en sociaal ondernemerschap werd hij in 2011 Eredoctor aan de Universiteit Hasselt. In 2013 werd hij lid van het Climate Leadership Corps of Al Gore en later dat jaar werd hij door de Belgische Koning Filip verkozen tot "Commandeur in de Belgische Kroonorde". In 2017 werd hij door Charlie Magazine geselecteerd in de top 25 van meest invloedrijke Belgen ter wereld en in 2019 werd zijn organisatie RLKM door het Vlaams Parlement bekroond met de "Gouden Ereprijs" voor langdurige uitmuntende natuur- en milieuprestaties.

 

Marjolein Sterk

Marjolein Sterk is na haar studies in Gent, Delft en Wageningen haar loopbaan gestart als wildbeheerder bij African Parks en Back to Africa. Vervolgens werkte zij bij het communicatie-advies bureau Schuttelaar & Partners waar ze kennis maakte met ARK Natuurontwikkeling. De spectaculaire verhalen over natuurontwikkeling van ARK zorgde ervoor dat Marjolein in 2009 bij ARK o.a. actief werd voor de Coalitie Klimaatbuffers. Daarnaast promoveerde ze in 2015 aan de Universiteit van Wageningen op veerkracht van ecosystemen. Sinds 2017 werkt Marjolein bij de WUR aan de veerkracht van sociaal-ecologische systemen zoals de grote wateren en is ze actief als aanjager van kennisontwikkeling en -disseminatie van nature-based solutions.

 

Kees van der Veeken (debat)

Sinds 2005 directeur van Consortium Grensmaas. Belangrijkste motto tijdens uitvoering van grootste rivierproject in Nederland: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Hij maakte openheid, transparantie en creëren van draagvlak dagelijkse praktijk en zorgde daarmee voor een ommekeer. Het diepgewortelde wantrouwen over de uitvoering van het project Grensmaas heeft bij alle partijen plaats gemaakt voor respect en waardering.

Voordat hij aan de slag ging bij het consortium gaf Kees leiding aan internationale bouwprojecten in onder meer Scandinavië en was hij alliantiemanager van de Waardse Alliantie bij de aanleg van de Betuweroute. Kees is trots op de hoogwaterbescherming en de natuurontwikkeling die het consortium heeft gerealiseerd. Betreurt al geruime tijd dat hij niet meer tijd kan vrijmaken om zelf te genieten van al het moois van het RivierPark Maasvallei.

 

Kris van Looy

Kris Van Looy startte z’n loopbaan als natuurvorser op het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Het Maasverhaal start na de hoogwaters van midden de jaren ’90, met de Vlaamse uittekening van het  project Levende Grensmaas in aansluiting van de Nederlandse Groen voor Grind plannen. De natuurafstemming met het rivierbeheer en met de herinrichting van de grindwinningen in het gebied, vormde een jarenlange uitdaging, alsook het uitkristalliseren en uitdragen van het natuurstreefbeeld naar een ruim publiek, wat 10 jaar geleden resulteerde in het 1e Maas in Beeld project en symposium. Sindsdien heeft hij heel wat Franse watertjes doorzwommen om nu terug de draad op te kunnen pikken met de Maas in Beeld monitoring 10 jaar later. 

 

Gijs Kurstjens

Gijs Kurstjens is al meer dan 20 jaar zelfstandig adviseur en is gespecialiseerd in de ecologie van rivieren en beken. Hij is betrokken bij tal van inrichtingsprojecten langs Maas en Rijn (o.a. Buiten Ooij, Millingerwaard). Hij studeerde ecologie in Nijmegen, maar ging voor een jaar op stage in Queensland (Australië). Van 1993-1999 was hij bij Stichting ARK beheerder, voorlichter en onderzoeker van de eerste voorbeeldterreinen voor natuurontwikkeling langs de Grensmaas.

Langjarig onderzoek naar de resultaten van natuurontwikkeling vormt een belangrijk onderdeel van zijn werk, net als betrokkenheid bij de terugkeer van sleutelsoorten als bever, otter, edelhert en boomkikker.