Nieuwe fase in grensoverschrijdende samenwerking RivierPark Maasvallei

Op maandag 27 november vond er in het kader van het project ‘RivierPark Maasvallei’ een belangrijke ontmoeting plaats tussen de betrokken partners. Zij ontmoetten elkaar die dag om hun structurele samenwerking rond dit grensoverschrijdende landschapspark te bekrachtigen met de officiële ondertekening van een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst van de 9 Nederlandse partners[1]. “Hiermee geven we uitvoering aan de intentieverklaring die 2015 werd onderschreven, zegt Eric Geurts, gedeputeerde van Toerisme van de Nederlandse provincie Limburg. 

De 11 Maasvallei-gemeenten[2] van het RivierPark Maasvallei en de twee provincies Limburg werken al sinds  2009 samen met vele andere partners aan de duurzame samenhang tussen ecologie, recreatie, hoogwaterveiligheid en de sociaaleconomische ontwikkeling van het de Maasvallei en het aanliggende snoer van Maasdorpen. De hoofddoelstelling van deze samenwerking is de Maasvallei tussen Maastricht/Lanaken en Thorn/Kessenich grensoverschrijdend te ontwikkelen tot een ecologische hoofdweg in de Euregio en een toeristisch-economisch succesvol landschap. Hierbij worden landschappelijke en toeristische  kwaliteiten van het ruime rivierbed en het snoer van Maasdorpen, verder ontwikkeld en verbonden door een kwaliteitsvolle toeristisch-recreatieve infrastructuur.

Van intentie naar structurele samenwerking

Deze grensoverschrijdende samenwerking werd op 7 oktober 2015 in het vooruitzicht gesteld in een Intentieverklaring. “In tussentijd werd al veelvuldig afgestemd en samengewerkt en werden belangrijke eerste stappen vooruit gezet”, zegt Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme in Belgisch Limburg. “Concrete realisaties zijn de integratie van de huisstijl (zitbanken, infozuilen en -borden) op Nederlands grondgebied en de gidsenwerking (MaasVerkenners) waarvoor sinds begin dit jaar een gezamenlijk systeem werd ingevoerd.”  

Op 27 november werd een overeenkomst tussen de Nederlandse partners getekend die het startsein vormt voor een vijfjarige structurele samenwerking met de Vlaamse partners, waarin de drie hoofdthema’s Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap en (Cultureel) Erfgoed  worden uitgewerkt in zeven deelprojecten. Deze zijn: veerponten, integratie van MaasVerkenners, ontwikkeling van nieuwe natuurterreinen en afstemming van het beheer, een gezamenlijke aanpak van het zwerfvuil in en rond de rivier, fiets- en wandelroutes en andere recreatievormen.  Overkoepelend vindt de communicatie en marketing van RivierPark Maasvallei plaats als een eigenstandig project in dit grensoverschrijdend uitvoeringsprogramma.

Bijzonder

Een concreet gevolg van deze ondertekening is dat  9 Nederlandse partners de uitbouw van het RivierPark op beide oevers van de Maas mee zullen financieren, bijkomend aan de financiële inbreng uit Vlaanderen. Het gaat om een bijkomend bedrag van circa 1,2 miljoen Euro (Nederlandse inbreng voor 5 jaar). De overkoepelende projectleiding en de dagelijkse regie en opvolging is in handen van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw (RLKM) te Genk. De onderlinge samenwerking met het grensoverschrijdend karakter is zeer bijzonder te noemen omdat de gemeentelijke en landelijke grenzen vervagen en concrete afspraken over de realisatie van de deelprojecten zijn gemaakt.

[1] De 9 Nederlandse partners zijn: Provincie Limburg, Stad Maastricht, Gemeente Meerssen, Gemeente Stein, Stad Sittard-Geleen, gemeente Echt-Susteren, gemeente Maasgouw, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

[2] Het betreft de zes reeds genoemde Nederlandse gemeenten en de gemeenten Lanaken, Maasmechelen, Kinrooi, alsook de steden Dilsen-Stokkem en Maaseik in Belgisch Limburg.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst RivierPark Maasvallei