Over ons

Ons team

Projectbureau Maasvallei

Het RivierPark Maasvallei is een grensoverschrijdend landschapspark met als kern de Maas en haar winterbed. Langs de oevers van de Maas ontwikkelden zich een aantal pittoreske dorpjes, als het ware als een snoer aaneen geregen. Dit geheel van natuur en cultuur is wat het RivierPark Maasvallei zo uniek maakt. Het projectbureau Maasvallei zet in op een landschap dat toeristisch kwaliteitsvol is ontsloten en uitgerust met infrastructuur op maat. Ze opereert binnen de kaders van het bestaand beleid maar beoogt als katalysator te fungeren voor lopende processen en het scheppen van nieuwe kansen voor duurzame regionale ontwikkeling in de Maasvallei.

Aan Vlaamse zijde werkt het projectbureau Maasvallei onder de koepel van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw, een organisatie die bijdraagt aan de toekomst van deze regio door inspanningen op het vlak van onder andere natuur, landschap, erfgoed en recreatie. 

 

Grensoverschrijdend natuurbeheer

De afgelopen jaren hebben veel mensen hard gewerkt aan de uitbouw van het RivierPark Maasvallei. Het werk is nog niet af. Om het landschap aantrekkelijk en toegankelijk te maken en te houden voor mens, plant en dier is er aanhoudende inzet nodig van mensen en middelen. Daarvoor steken vele mensen dagelijks de handen uit de mouwen. Verschillende organisaties beheren terreinen in het RivierPark. Ook jij kan je steentje bijdragen door lid te worden van één van de betrokken natuurverenigingen waaronder Limburgs Landschap (B), Natuurpunt (B), Natuurmonumenten (NL) en Staatsbosbeheer (NL).