Het RivierPark Maasvallei streeft mee naar een erkenning tot landschapspark

Oproep voor Landschapsbiografie: Iech weit nog wi-j het vreuger waas

Om de kandidatuur van de Maasvallei een stevige basis te geven, wordt er momenteel werk gemaakt van een 'Landschapsbiografie', een levensbeschrijving van de Maasvallei. Hiervoor zoeken we nog verhalen, spreuken of sprekende beelden uit het gebied. 

Wil je jouw verhaal/spreuk/... met ons delen? Klik dan op onderstaande knop! 

De Vlaamse overheid voorziet de komende jaren in de oprichting van Landschapsparken in Vlaanderen, naast Nationale Parken. Na een oproep in 2021 stelden heel wat gebieden zich kandidaat. Begin 2022 besliste de Vlaamse Regering dat o.a het RivierPark Maasvallei in de running is voor een definitieve erkenning.

Wat zijn Landschapsparken?

Landschapsparken zijn samenhangende gebieden waar de eeuwenlange wisselwerking tussen natuurelementen en bewoners voor een uniek landschap heeft gezorgd. Vaak zijn het gebieden waar mensen graag verblijven, om er te genieten van de streekproducten, de natuur of het erfgoed. In tegenstelling tot ‘Nationale Parken’ zijn ‘Landschapsparken’ geen grote natuurkernen, maar eerder ‘lappendekens’ waar verschillende functies (wonen, landbouw, natuur, toerisme, erfgoed...) in harmonie met mekaar worden ontwikkeld.  

Het RivierPark Maasvallei is toch zo’n samenhangend gebied?

Het RivierPark Maasvallei is een samenhangend gebied dat door de Maas werd geboetseerd en waar mens en Maas intens gingen samenleven en zo het landschap verder vormgaven. Sinds 2006 wordt er op streekniveau samengewerkt, én grensoverschrijdend. Alleen kent Vlaanderen nog geen ‘officiële’ categorie van Landschapsparken. In tegenstelling tot heel wat andere Europese landen, denk maar aan de bekende wijnstreken in Frankrijk. Om daar verandering in te brengen heeft men nu een aantal kandidaat-gebieden geselecteerd, waaronder de Maasvallei. In 2022 en 2023 wordt een ‘masterplan’ of langetermijnvisie opgemaakt, samen met een concreet plan voor de komende 5 jaar. De acties zetten - net als de voorbije jaren - in op natuur, erfgoed, landbouw, toerisme… op beide oevers van de Maas en rekening houdend met de draagkracht van het gebied.  

Wat betekent dit voor de bewoners?

Den erkenning betekent niet dat er extra regels komen, maar dat er binnen de bestaande regels nóg meer kan worden samengewerkt aan kwaliteit en beleving. In 2021 bleek immers uit een enquête dat de Maaslanders heel fier zijn op het landschap waarin ze leven, en dat ze enorm begaan zijn met de rivier en haar oevers. Er is ook een groot draagvlak voor toerisme. Om te kunnen blijven investeren in de Maasvallei gaat het Regionaal Landschap Kempen en Maasland in samenspraak met de gemeentes, provincie en tal van andere partners aan de slag voor een erkenning, waarbij intensief met de Nederlandse oever wordt samengewerkt. 

Vragen of suggesties hierover? Neem dan zeker contact met ons op! Bel ons op +32 (0) 89 65 56 65 of stuur een mailtje naar 

Deze kandidatuur tot erkenning als Landschapspark wordt gesubsidieerd in het kader van de projectoproep Landschapsparken, in opdracht van de Vlaamse Overheid.