Rivier Afvalonderzoek

Schone Maas: rivierafvalonderzoek

We merken dat er na 9 jaar veel interesse is om het zwerfvuil op te ruimen en mensen te informeren, te sensibiliseren over de afvalproblematiek. Maar de hoeveelheid afval dat verzameld wordt, vermindert jammer genoeg niet. De bron van het zwerfvuil dient te worden aangepakt, maar hiervoor is meer kennis nodig.

Dankzij de grensoverschrijdende samenwerking van het RivierPark Maasvallei kan het afvalonderzoek van Schone Maas #schonerivieren ook aan Vlaamse zijde worden uitgevoerd. Sinds 2018 zijn de eerste afvalonderzoekers opgeleid. In februari en maart worden de voorjaarsonderzoeken uitgevoerd op de Maasoevers. In oktober worden de najaarsonderzoeken gedaan. De onderzoeken zijn gericht op de studie van het afval dat na het hoogwater wordt afgezet of afval dat achtergelaten wordt in het toeristisch seizoen. De informatie van het afvalonderzoek geeft ons een beeld over de soorten afval en de hoeveelheid en de verzamellocaties. Met deze gegevens proberen we de herkomst van het afval te achterhalen en zoeken we uit hoe we die stroom kunnen stoppen/verminderen.

 

Wil jij ook graag meewerken aan schone Maasoevers? Help dan door:

  • Op te ruimen met de verschillende opruimacties langs de oevers van de Maas die elk jaar worden georganiseerd 
  • Mee onderzoek te voeren naar het afval in de Maas en mee afvalonderzoeker worden van de Schone Maas. Op de website van Schone Rivieren kun je je inschrijven voor een opleiding

#Litterfreerivers

Eind 2019 is het project Interreg V-A project LIVES afgetrapt met als doel de hoeveelheid plastic in de Maas en haar zijrivieren in de Euregio per 2022 met de helft te verminderen. Inmiddels is een communicatiewerkgroep in het leven geroepen met leden van alle partnerorganisaties: provincie Limburg, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Vlaamse Waterweg, Regionaal Landschap Kempen en Maasland en Waterschap Limburg. Op de net in het leven geroepen Facebook page ‘Litter Free Rivers and Streams’ zullen activiteiten, inzichten en interessante informatie over afvalvrije rivieren en beken in de Euregio Maas-Rijn gedeeld worden. Volg deze pagina om op de hoogte te blijven van wat je zelf kunt doen om bij te dragen aan afvalvrije beken en rivieren!