Onderzoek naar maatschappelijke baten van herinrichtingswerken Maasvallei

Rivierherstel levert jaarlijks een economische return van 19 tot 24 miljoen euro op

De Vlaamse Universiteit Hasselt heeft een onderzoek uitgevoerd naar de financiële gevolgen voor de maatschappij van de herinrichtingswerkzaamheden in de Maasvallei in de periode 1997 – 2016. De onderzoekers berekenden een economische impact van maar liefst 19 tot 24 miljoen euro op jaarbasis. Dat rivierherstelwerkzaamheden meer opleveren dan enkel hoogwaterveiligheid voor omliggende dorpen, werd nu ook wetenschappelijk bevestigd.

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw heeft een studie laten uitvoeren door de UHasselt naar de economische return van de herinrichtingsmaatregelen in de Maasvallei in de periode 1997 - 2016. In 1993 en 1995 werd de Maasvallei immers geconfronteerd met het verwoestende karakter van de regenrivier toen deze uit haar oevers trad en duizenden woonkamers binnendrong. Deze overstromingen waren de aanleiding voor het herdenken van het waterbeleid. Uiteindelijk kwamen er grootschalige werkzaamheden om de rivier meer ruimte te geven en zo het overstromingsgevaar aanzienlijk te beperken.

Dit alles ging gepaard met inspanningen van natuurverenigingen, de Vlaamse Waterweg en gemeentebesturen om in de omgeving van de rivier veel meer plaats te maken voor wilde natuur, voor bijzondere landschappen. Ook voormalige grindplassen werden ingericht voor meer natuur en recreatie. In diezelfde periode werd door het regionaal Landschap fors geïnvesteerd in een prachtig netwerk van fiets- en wandelnetwerken. Ook de gevolgen van al die veranderingen in het terrein werden in deze studie berekend.

In de studie werden vier specifieke maatschappelijke baten onder de loep genomen: verhoogde koolstofvastlegging, verhoogde overstromingsbescherming, gereduceerde kosten voor drinkwaterproductie en recreatie – toerisme. De resultaten van de studie zijn verbluffend: De totale jaarlijkse economische waarde van de maatschappelijke baten die werden berekend voor de effecten van de herinrichtingsmaatregelen op toerisme, drinkwatervoorziening, overstromingsbescherming en koolstof-vastlegging variëren tussen 19 miljoen € en 24 miljoen euro.

De studie werd uitgevoerd door het Centrum voor Milieukunde - Universiteit Hasselt in opdracht van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw, met een financiële bijdrage van het Consortium Grensmaas, Steengoed Projecten en Rijkswaterstaat Maaswerken.

Lees de volledige studie hieronder. De samenvatting vind je op pagina 8-9.