Verderzetting grensoverschrijdende samenwerking rond RivierPark Maasvallei

Deze week beslisten 9 Nederlandse partners om zich de komende 5 jaar opnieuw in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het RivierPark Maasvallei. Naast de structurele samenwerking rond diverse thema’s maken ze daarvoor ook opnieuw project- en werkingsmiddelen vrij. Samen met de lopende engagementen van de Vlaamse partners maken ze een verdere grensoverschrijdende ontwikkeling mogelijk. 

De partners, dat zijn niet enkel de gemeentes Maastricht, Meerssen, Stein, Sittard-Geleen, Echt-Susteren en Maasgouw, maar ook de Provincie Nederlands-Limburg en de beheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Van 2017 tot voorjaar 2022 (de periode van de vorige samenwerkingsovereenkomst, nvdr) werd de samenwerking tussen beide oevers verregaand met mekaar vervlochten. Gedeputeerde uit Belgisch-Limburg bevoegd voor toerisme en voorzitter van de stuurgroep Igor Philtjens: “De afstemming tussen beide oevers maken van de Maasvallei één bestemming, die in tal van aspecten ook zo ervaren wordt door de fietsers en wandelaars: de routes, de manier waarop aan natuurbeheer wordt gedaan, de gastvrijheid, de veerpontjes... Daar zijn ook de bewoners erg trots op. Zij gaven in een recente bevraging aan dat de nabijheid van de rivier en de natuur langs de Maasoevers hen na aan het hart liggen”. 

Stephan Satijn, gedeputeerde Economie (waaronder toerisme) van de Provincie Nederlands-Limburg beaamt: “De Maas mag dan een grens zijn tussen beide Limburgen en landen, maar voor ons is het toch vooral een verbinding. Ze is de levensader van het RivierPark Maasvallei, dat steeds meer uitgroeit tot een enorme natuurlijke en toeristische troef. Er vloeiden al tal van grote en kleine projecten uit de samenwerking, waaronder de Lange Afstandswandeling die recent nog een wandeltrofee won. We gaan door op de ingeslagen weg”.  

Ontwikkeling op maat van het gebied

Voor de komende vijf jaar wordt de duurzame toeristische ontwikkeling op maat van het gebied cruciaal. Minstens 15 partners zetten daarom samen in op natuur- en landschapsbeleving, op oost-west verbindingen tussen de Maasvallei en de omliggende gebieden en op sensibilisering over de unieke riviernatuur via de gebiedspromotie. De samenwerkende partners gaan bovendien onderzoeken waar er voorzieningen nodig zijn zoals parkings of rustplekken om te vermijden dat de draaglast de draagkracht van het gebied overstijgt.

Een groot voordeel bij het borgen en ontwikkelen van de kwaliteiten van het gebied, zijn de langgerekte spreiding van wandel- en fietsroutes enerzijds en de aanwezige voorzieningen in de dorpen en aan de randen van de natuurkernen anderzijds. Gedeputeerde Igor Philtjens: “De afgelopen jaren werd er met verenigde krachten intensief gewerkt aan de basiskwaliteit van dit bijzonder grensoverschrijdend gebied. Samen met de Nederlandse partners zullen we vanaf volgend jaar actief inzetten op de erfgoedwaarde van de streek en op de vertaling van de rijke geschiedenis naar een breed publiek. Ook de Willemsroute (een rustige vaarroute tussen Maastricht en Weert die de Maasvallei flankeert, nvdr) zal ontwikkeld worden. We roepen ook de ondernemers in het gebied op om zich actief te verbinden met het prachtige RivierPark Maasvallei. Zo varen niet enkel de bezoekers, maar vooral ook de Limburgers zelf wel bij deze grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling.”