RivierPark Maasvallei mag naar volgende fase richting erkenning als Landschapspark!

Op 12 januari 2022 liet de Vlaamse Regering weten dat het RivierPark Maasvallei werd weerhouden als kandidaat Landschapspark. Daarvoor diende RLKM in overleg met de partners in het gebied in najaar 2021 al een kandidaatsdossier in. Het nieuws uit Vlaanderen betekent dat het RivierPark geselecteerd is voor de volgende fase in het traject voor de erkenning van de Vlaamse landschapsparken (NB: het RivierPark is een grensoverschrijdende kandidaat).

Die volgende fase houdt in dat er een ‘masterplan’ of lange termijnvisie moet worden opgemaakt, samen met een concreet plan met acties voor de komende 5 jaar. Die acties zetten in op natuur, erfgoed, landbouw, toerisme… in samenhang tussen de beide oevers van de Maas en in samenhang met de draagkracht van het gebied.

Volgens de jury wordt het RivierPark Maasvallei ‘gekenmerkt door een grote hoeveelheid natuur en erfgoed. Samen resulteert dit in een hoge landschapskwaliteit’. Nog positief is dat het gebied nu al wordt ervaren als ‘aantrekkelijk wandel- en fietsgebied. Het snoer van Maasdorpen zorgt ervoor dat het gebied ruim ontsloten is.’ Tegelijkertijd vraagt de jury aandacht voor de erfgoedwaarden van de Maasvallei. Ook het actiever betrekken van randzones en de landbouw worden actiepunten.

Het team RivierPark  - onderdeel van Regionaal Landschap Kempen en Maasland - zal de pen voor het plan vasthouden, maar loopt het traject in nauwe samenspraak met de verschillende gebiedspartners. En dat is niet nieuw: de samenwerking bestaat al vele jaren en is sinds 2017 ook volledig grensoverschrijdend. Of om het met de woorden van de jury te zeggen: ‘er is al lange tijd een solide coalitie in het gebied’. Op dit moment wachten de partners meer info af over het verdere traject.

Een volledig overzicht van de resterende kandidaten vind je op de website van vrtnews