Zwerfvuil aan de Maas

Zwerfvuil is afval dat mensen weggooien of achterlaten op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn. Bij hoge waterstanden, na periodes van veel regen of smelten van sneeuw in de Ardennen, wordt dat zwerfvuil op de oevers van de Maas afgezet. Het zwerfvuil verzamelt zich ook ter hoogte van bruggen, sluizen of stuwen. Zwerfvuil dat niet achterblijft op oevers op deze plekken, spoelt via de riviermonding in de zee.

Sinds 2012 werken vele mensen samen om de Maasoevers vrij te maken van zwerfvuil, want een Schone Maas en Maasoevers zijn van groot belang voor de bewoners en de bezoekers van het RivierPark Maasvallei maar ook voor de gebieden stroomafwaarts. Zo werd afgelopen jaren al meer dan 100 ton zwerfvuil verzameld. Het is dankzij de samenwerking van Limburg.net, de Vlaamse Waterweg, de 5 Vlaamse Maasgemeenten, de natuurbeheerders en het Regionaal landschap Kempen en Maasland dat we deze actie al 7 jaar op rij aan Vlaamse zijde kunnen organiseren.

De scholen, Limburg.net en gemeenten werken ook verder rond sensibilisering over de afvalproblematiek.

We merken dat er na 7 jaar veel enthousiasme is om het zwerfvuil op te ruimen en mensen te informeren, te sensibiliseren over de afvalproblematiek. Maar de hoeveelheid afval dat verzameld wordt, vermindert niet. De bron van het zwerfvuil dient te worden aangepakt, maar hiervoor is meer kennis nodig.

 

Maas.net en Straat.net

Eind februari doen de verschillende Maasgemeenten een oproep naar de verenigingen en scholen om mee te helpen tijdens de opruimactie Maas.net. Deze actie loopt gelijktijdig met de Straat.net actie. Je moet als vereniging of school aangeven of je klaar bent voor wat pittiger werk. Want opruimen aan de Maas is geen ‘wandeling in het park’. Maar een wandeling door deze prachtige riviernatuur en de vakkundige begeleiding van onder andere onze natuurbeheerders maken vast veel goed.

Wil jij ook graag meewerken aan schone Maasoevers? Help dan door:

  • Op te ruimen met de Maas.net actie van de Vlaamse gemeenten en Limburg.net (en ook de link of verwijzing naar de Nederlandse opruimacties?)
  • Mee onderzoek te voeren naar het afval in de Maas en mee afvalonderzoeker worden van de Schone Maas. Schrijf je hier in voor een opleiding.

De data voor de voorbereidende opleidingen zijn gekend: www.schonerivieren.org.

 

De Maas.net actie en het afvalonderzoek werd mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van OVAM en Mooimakers, Limburg.net, provincie Limburg, Vlaamse Waterweg en de Maasgemeenten. De Maas.net actie en het afvalonderzoek werd mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van Limburgs Landschap en Natuurpunt , Regionaal Landschap Kempen en Maasland en vele verenigingen, scholen en vrijwilligers.

De data voor de voorbereidende opleidingen zijn gekend: www.schonerivieren.org.

De Maas.net actie en het afvalonderzoek werd mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van OVAM en Mooimakers, Limburg.net, provincie Limburg, Vlaamse Waterweg en de Maasgemeenten. De Maas.net actie en het afvalonderzoek werd mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van Limburgs Landschap en Natuurpunt , Regionaal Landschap Kempen en Maasland en vele verenigingen, scholen en vrijwilligers.

https://schonemaas.nl/

http://mooimakers.be/

http://www.limburg.net/sites/default/files/generated/pdf/nette_krant/Het...

https://www.vlaamsewaterweg.be/gemeenschappelijke-maas

#Litterfreerivers

Eind 2019 is het project Interreg V-A project LIVES afgetrapt met als doel de hoeveelheid plastic in de Maas en haar zijrivieren in de Euregio per 2022 met de helft te verminderen. Inmiddels is een communicatiewerkgroep in het leven geroepen met leden van alle partnerorganisaties: provincie Limburg, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Vlaamse Waterweg, Regionaal Landschap Kempen en Maasland en Waterschap Limburg. Op de net in het leven geroepen Facebook page ‘Litter Free Rivers and Streams’ zullen activiteiten, inzichten en interessante informatie over afvalvrije rivieren en beken in de Euregio Maas-Rijn gedeeld worden. Volg deze pagina om op de hoogte te blijven van wat je zelf kunt doen om bij te dragen aan afvalvrije beken en rivieren!